Comentaris a l'enquesta de Countrycat


En Xavier Badiella s'ha llegit totes les dades de l'enquesta Countrycat que vam fer el mes passat. Però també les ha comparat amb enquestes anteriors i n'ha elaborat un escrit. Moltes gràcies Xavier! (ja sabeu que si voleu fer com ell i col·laborar a Countrycat podeu contactar amb nosaltres al mail countrycat@gmail.com)

Sense més dilacions, us l'engaxem a continuació.


QUELCOM de l’ENQUESTA de COUNTRYCAT
Per: Xavier Badiella


Mercès a l’esforç del nostre amic Josep, tenim l’oportunitat de conèixer una mica millor el món del Country tant en el seu vesant musical com el de ball i alhora de moviment social que acompanya a totes aquest activitats que podem trobar en la seva fantàstica web que tots admirem i gaudim.

Fent petar la xerradeta sobre els resultat de l’enquesta que fa cada any i amb aquesta ja en son tres de seguides, ens vingueren al cap unes quantes reflexions o més ben dit, una seria de constatacions que les respostes que heu proporcionat els que heu col•laborat en l’enquesta, feu evident i possible extrapolar-ho al conjunt de la gent del món del Country music o Linedance.

Pot semblar poca cosa, però el fet que 160 persones responguin a l’enquesta, es una xifra força important si tenim en compte que la trobada més multitudinària que s'ha fet en aquest país darrerament ha aconseguit reunir més de 800 persones, un percentatge molt elevat si ho comparem amb les enquestes que es fan sobre tendència de vot quan s’acosten eleccions de tota mena. Dit això, he escrit el que es desprèn dels resultats de l’enquesta d’enguany i una mica de comparació amb l’anterior.

Sobre la procedència geogràfica, anotarem quelcom que ja sabem, és a Barcelona i la seva àrea metropolitana on trobem més respostes. Això es deu simplement a que tenen més població i és aquí on es concentra la major afició a aquesta activitat. Amb tot, apuntarem unes variacions interessants.

Anem per províncies o àrees geogràfiques concretes. Lleida, segueix sent molt residual, un 1% aquest any, 2,9% l’anterior, només ens indica això, poc important. Girona, 2% i 3,9% l’anterior edició. A Tarragona arriba la primera sorpresa 1% i 8,8% l’anterior any. La Catalunya Central, Bages, Berguedà, Solsonès, etc. trobem un 15% davant d’un 8,8% en l’anterior edició. L’Àrea metropolitana passa del 49% al 43%, mentre que Barcelona ciutat del 26,5% puja al 29%. Què ens indiquen aquests resultats? Quelcom ha passat a Tarragona, o ha disminuït la gent del country o no visiten tant la Web de Countrycat (servidor s’inclinaria per questa darrera opció). Les variacions de la zona Barcelona, àrea metropolitana i Catalunya Central són poc significatives, segurament pel creixement variat en la zona de la Catalunya central que ha incrementat el seu pes global respecte a la zona de Barcelona i metròpoli.

Sobre les edats dels participants, l’enquesta evidencia que la població envelleix i que la renovació generacional és extremadament lenta o quasi inapreciable. Incrementen els percentatges de gent a les franges de 50 o més anys i disminueixen les de 25 fins els 50. També es podria donar el cas de que la gent més jove respon menys a aquestes iniciatives, tan de bo fos així, perquè si no, d’aquí a uns quants anys el major percentatge serem els que arribem als 60 anys. El pronòstic no podria ser més dolent. Una altre dada que ajuda a entendre aquest envelliment és el temps que fa que la gent es dedica a aquesta afició: un 70% fa més de 10 anys i un 18% entre 5 i 9 anys. Caldrà plantejar-se com engrescar la gent nou vinguda. El que ens hauria de preocupar relativament, és el fet que la franja d’edat fins als 30 anys només trobem un 4% de participants, fet que evidenciaria un distanciament molt acusat de la nostre activitat respecte a aquest sector de la societat. Si això es perllonga en el temps, vol dir que tenim els dies comptats. Què és el que no engresca a la gent més jove a seguir les nostres passes? O succeeix simplement que els joves no fan enquestes? La realitat però és força tossuda i si hom reflexiona sobre el que realment coneix, puc anotar que dels més de 400 alumnes i 25 grups diferents que té un servidor enguany, menors de 30 anys en trobem ben pocs (son més d’un 4%, però no massa més).

Sobre gustos, hàbits i costums, l’enquesta ens diu el següent: una majoria superior al 50% els agrada tant la música com el ball, al voltant del 20% els agrada la musica però també el ball, cap un 15% els agrada el ball i també la música. El percentatge de la gent que els agrada solament una cosa o altre és molt petit i poc significatiu. A on ens agrada ballar, també té la seva dita, preferim locals més que no pas les trobades. Si analitzem més a fons la qüestió, trobem quelcom força evident: la gent prefereix els locals per ser una opció més concreta en el temps i horaris. L’opció de només trobades és força minoritària i això és lògic: la gent de les trobades és la mateixa que va als locals, poca gent es la que només va a trobades (10%), la gent balla als locals, no només als locals de dedicació exclusiva, sinó als locals d’activitat de temporada, és a dir els que fan la seva trobada mensual o quinzenal durant un període determinat de l’any, (normalment coincideix amb el curs escolar). Podria ser interessant poder fer una distinció entre locals exclusius i els de temporada, potser coneixeríem millor els gustos de la gent, tot i que una opció no necessàriament va en detriment de l'altra.

En quan a locals exclusius es refereix, trobem una dinàmica força interesant, més per als propis locals que haurien de plantejar-se el perquè perden posicions o el perquè en guanyen respecte a altres. Anotem doncs que el local preferit, enguany ha estat el “Renegade” (23%), mentre en l’edició anterior estava en quarta posició (9%), el segueix el “Wild Bunch”, que passa d’un 12% al 14%, el “Legends” pateix una davallada significativa de la primera posició l’any anterior amb un 25% el trobem a la tercera amb només un 11%, el mateix succeeix amb el “Barn”, d’un segon lloc amb un 16% el trobem ara en el quart amb un 10%. Els altres locals com el Dakota o el Cities els valors són poc o gens significatius, un 2% entre tots dos, el que sí és important és el fet que fins a un 38% no té cap local habitual, davant del 32% de l’edició anterior. Seran aquests els que omplen els locals de les activitats temporals que esmentava anteriorment? Podria molt ben ser, això indicaria que els locals exclusius perden atractiu davant d’altres opcions de lleure i que alguns locals han millorat la seva activitat respecte d’altres, bones raons per reflexionar tots plegats, tant locals exclusius com els de temporada. Per altre banda tenim que la gran majoria creu que els locals son imprescindibles (93%).

Curiositats a part. Un 44% creu que es fan masses concursos, per altre banda, un 56% creu que més de 20 grups per concurs es fa pesat, més d’un 54% els agradaria poder llegir el full de ball dels concursos, cosa força lògica, però estem en un país que d’escriure i/o escriure bé, ens costa encara força.

Podria allargar-me en altres aspectes de l’enquesta, però crec que són petites curiositats no gaire rellevants, que si porto barret o gorra o si conec aquesta botiga o altre, que si m’agrada sortir el divendres o el dissabte, tots ells interesants però no prou com per preocupar-nos gaire.

El que sí m’agrada força és el fet que Countrycat sigui la Web de referència a Catalunya, cosa que ja sabia, però que cada any es reforça més. El que també m’agrada però suposa un esforç força important és el fet de realitzar la trobada anual de Countrycat, doncs la darrera va deixar el llistó força alt i a vegades costa engrescar-se amb una tasca com aquesta (mirarem de convèncer al Josep).

Comentaris

Entrades populars