Els balls més vistos de Febrer


Corbeto's Boots patrocina aquesta secció.


FEBRER
1. Catané (248 pàgines úniques vistes) [+1]
2. Sweet eyes (241) [+4]
3. Game over (216) [-2]
4. My teacher, my friend (162) [Debut al #4]
5. Lonely drum (143) [Debut al #5]
6. Shots (130) [-2]
7. Breaking horses (124) [-4]
8. Gravity (Debut al #8) [111]
9. Three teachers (81) [-1]
10. Fool's gold (71) [-1]


Balls més consultats per països:
· Estat Espanyol: Catané
· França: Gravity
· Àustria: She's on the way
· Itàlia: A country girl
· Alemanya: She's on the way

Podeu consultar també:
Ranking Top-100 - 2017
Ranking Top-100 - 2016
Ranking Top-100 - 2015
Ranking Top-100 - 2014
Ranking Top-100 - 2013
Ranking Top-100 - 2012
Ranking Top-10 - 2016-2011

Corbeto's Boots patrocina aquesta secció.

Comentaris

Entrades populars