Els balls més vistos de generGENER
1. Ay, ay, ay (433 pàgines úniques vistes) [Debut al #1]
2. JR (372) [Debut al #2]
3. Country style (273) [Debut al #3]
4. Good start (234) [-4]
5. M&D (213) [=]
6. Last cowboy (273) [Debut al #6]
7. Stop and cafe (192) [Debut al #7]
8. Train of dreams (175) [Debut al #8]
9. 16 bars (172) [-6]
10. From here (168) [-8]


Balls més consultats per països:
· Estat Espanyol: Ay, ay, ay
· França: Alibi
· Itàlia: Country style
· Alemanya: Number 34
· Àustria: Change


Podeu consultar també:
Ranking Top-100 - 2014
Ranking Top-100 - 2013
Ranking Top-100 - 2012
Ranking Top-10 - 2016-2011

Comentaris

Entrades populars